De som skal på teknisk prøve 5 må ta bussen kl. 08:10, mens alle andre kan ta bussen kl. 08:20.