Fylket går ut sammen for å spise og gjøre andre hyggelige aktiviteter sammen.