UKMUKM-Festivalen 28. jun

Landsby-teltet
Utenfor Landsbyen
Olavshallen og ISAK
Bakeriet Hotell
Hvem, hva, hvor?
Olavshallen
Cinemateket
Olavshallen
Utenfor Olavshallen (Royal Garden)
Landsbyen
21:30
Avslutningsshow
Landsbyteltet
Bakgården