Program for UKM UKM-Festivalen

Mandag 25.jun

Landsbyen
Landsbyen
21:00
Åpningsshow
Landsby-teltet

Tirsdag 26.jun

Landsby-teltet
Utenfor Landsbyen
Olavshallen og ISAK
Olavshallen
Hvem, hva, hvor?
Olavshallen
Olavshallen - Foaje scene
Cinemateket
Hvem, hva, hvor?
Olavshallen
Utenfor Olavshallen (Royal Garden)
Utenfor Olavshallen (Royal Garden)
Pirbadet
Landsbyen og pirbadet
21:00
Landsbykveld
Landsbyen

Onsdag 27.jun

Landsby-teltet
Utenfor Landsbyen
Olavshallen og ISAK
Hvem, hva, hvor?
Olavshallen
Olavshallen og ISAK
Hvem, hva, hvor?
Cinemateket
Olavshallen
Utenfor Olavshallen (Royal Garden)
Landsbyen
Landsbyteltet

Torsdag 28.jun

Landsby-teltet
Utenfor Landsbyen
Olavshallen og ISAK
Bakeriet Hotell
Hvem, hva, hvor?
Olavshallen
Cinemateket
Olavshallen
Utenfor Olavshallen (Royal Garden)
Landsbyen
21:30
Avslutningsshow
Landsbyteltet
Bakgården