Kan Sahil få 100 klemmer?

"KlemMalin" aksjonens mål er å få ungdom til å bry seg om ungdom

Aksjonen KlemMalin, som blant festivaldeltakerne er kjent gjennom spillet og de mange klistremerkene strødd utover UKM-habitatet, er en aksjon satt i gang av Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten). De jobber blant annet med barnevern, fosterhjem og for trivsel i norske hjem.

– Målet med KlemMalin spillet er å få ungdom til å bry seg om ungdom, forteller hun.

Gjennom kampanjen vil de få frem at man kan ha det bra selv om man bor i fosterhjem, og den fiktive jenta ”Malin” skal representere enhver gutt eller jente i samme situasjon som trenger et nytt hjem – der alle av dem trenger en klem like sårt.

Derfor samler de inn klemmer, som i skrivende stund er hele 105069 stykker, som skal overrekkes under UKM-finalen.

I situasjoner som omhandler barnevern og fosterhjem kan man ofte bli opptatt av tall, statistikk, juss og praktiske tiltak, mens ofte er kanskje det som hadde hjulpet mest både enklere og mer komplekst enn som så: den emosjonelle støtten gitt ved en klem.