Gata og kunsten

Jørgen Sellevold lar deltakerne bli kjent med hva gatekunst og graffiti er. Vi prøver ut forskjellige teknikker å benytte seg av som gatekunstner/graffitikunstner.

STED: ISAK, Bakgården

Jørgen Sellevold er en graffitikunstner med 20 års bakgrunn fra graffiti og gatekunstmiljøet. Han har vært aktiv i store deler av Europa gjennom sine graffitireiser og skal nå videreformidle sin kunnskap.

Sellevold vektlegger energien i gatekunst og graffiti, da det er et uttrykk som jobber i store formater og speiler byens puls og energi, så det er burde samsvare fint med ungdommens råskap og energi under ukm.